Dat däät joot
Vom Album "Da Capo", 1988
Herausgehört von Uwe Schmitz

(Kapo 2. Bund oder A-Dur)

G Och wenn ich off nit met mir Cadd9 einig benn,
em wenn ich nächtelang em C Bett stonn,
G mich froore: hätt dat Cadd9 ei'ntlich noch'ne Senn?
em Ir'ndwann weeß och du C fottjonn,
C mich froore: finge mir noch für uns statt?
am Woor dat alles? Oder: D hann mir uns lang satt?
Dabei
G weiß ich wirklich hm nit, wem usser C dir'sch vertraue em könnt,
C eins ess am secher; D  Do bess minge G Fründ, Cadd9 minge beste G Fründ. Cadd9, em, C ....D

G Wo ess die, die für mich Cadd9 Rähnboore jekläut,
em der'sch Glöckspenning ver C streut hann?
G Kann't sinn..., dat die die Cadd9 Naach em Mai bereut,
em die Stunde Null janz ahm CAhnfang?

C Övver Schatte springe's nit ding Disziplin,
am doch wenn't bloß Angs ess, D du feels dobei hin,
ich fang dich
G op un halt dich hm fest, dann es die C Ewigkeit zo er koot,
C spring un am fall ru'isch - ich D fang dich,
dat deit
G joot - Cadd9 dat däät G joot. Cadd9, em, C .....D

C Weißte noch wie't wohr, mir zwei jäjen dä Rest?
am Uns kunnt keiner, Pesch un D Schwäwel's nur su fest.
Liebs du
G mich noch? He ich hm sehn mich noh dämm C zwei Buchstabe em Woot.
C Loß dich am falle ... D ich saach dir:
Dat deit
G joot, Cadd9 dat däät G joot. C, em , C , ...D