Et Levve ess en Autobahn
Vom Album "Halv su wild", 2011
Herausgehört von Uwe Schmitz und Arndt Böhme

Intro: A Hm D ->? A   A Hm D E

A Mittlerweile weed et Amaj7 drusse hell, A7 irjende' Pro- D vinz-Hotel,
dm vier Spure Be- A rufsverkehr, E hin un her E7
A Ruut, jääl, jröön, die Amaj7 janze Zick, die A7 Färve vun 'ner Ampel ahn
D Zemmerdeck,
dm Zäng jeputz un uss- A jecheck - E nix wie weg! E7
hm Zoröck D op die Auto- A bahn, A* hm nüngun-D sibbzich fing dat A ahn. A*
hm Eez nur D bess noh Wupper- A tal, A* hm zwei Johr D spääder övver- E all. E7

A Ziemlich jede Amaj7 Bühn  jesinn A7 zwesche Prüm un D West-Berlin,
dm manch einer bleet A op der Streck, "...E keine Zweck!" E7
A Sackjasse un Amaj7 Einbahnstrooße,A7 Kreuzunge un D dämlich jrooße
dm Ömwääsch, bess – mer A jläuv et kaum, E doch ahnkohm. E7
hm Manchmohl D jabelt sich dä A Wääsch, A* hm wo lang D jetz, links oder A rääts? A*
hm Sigge- D wind, Ihßrään un A Schnie, A* hm manchmohl D will mer och nit E mieh. E7

A Mer levve op 'ner hm Autobahn D met Staus un A Kurve,
A die kütt uss der Ver- hm jangenheit un D führt uns durch et E Jetz enn Richtung A Morje.

Bridge: A Hm D ->? A   A Hm D E

A One-Night-Stands un Amaj7 Jugendünde, A7 vill zu vill ver- D loorne Fründe,
dm sing Pänz vill zu A off vermess - E dat wohr Driss. E7
A Wer hätt domohls Amaj7 drop jewett, A7 dat dat su lang D duhre däät?
dm Ussjerechnet A met dä Sprooch un E immer noch E7
hm op dä D off verfloochte A Strooß, A* hm unger- D wääß un nit ver- A ross. A*
hm Su 'e D Levve ess nit A schlääsch, A* hm wenn och D nit dä Königs- E wääsch. E7

A Mer levve op 'ner hm Autobahn D met Staus un A Kurve,
A die kütt uss der Ver- hm jangenheit un D führt uns durch et E Jetz enn Richtung Morje.
Et Levve ess en hm Autobahn D met Staus un A Kurve,
A die kütt uss der Ver- hm jangenheit un D führt uns durch et E Jetz enn Richtung A Morje.

Ende: Hm D ->? A   A Hm ?D E   A Hm D ->? A   A Hm ?D A