Für 'ne Moment
Von der CD "Comics & Pinups", 1999

Intro: D   A  bm  bm  D  A  em  em  D  A  bm   A  G  G  A  A

D In der A ahle Stadt, wo ich bm herkumm
D Dämm Mil- A lionedorf am em Rhing
D Wo ming A Ahne schon je- bm lääf hann
Un ming
A Pänz jeboore G sinn A

D Spricht mer’n A Sprooch, die do je- bm waaße
D Die mer A övverall er- em kennt
D Die mer’n A Düsseldorf zwar bm "rheinisch"
Doch em
A Rest der Welt "kölsch" G nennt
A All ming Je - bm danke, A all ming Je- G füh - D le
Hann ich, su
bm ich denke A kann G immer D noch
Ussje -
bm lääf A oder er - G draa - D re
In unser -
em er D eijene A Sprooch

D Ubier, A Römer un Fran - bm zose
D Jott weiß A wer lieht irjendjet em heh
D Mir sinn A Bastarde un bm stolz drop
Datt mer
A uss uns nit schlau G weed

A Für ne Mo - bm ment A woor ich ahm G Dräu - D me
Für ne Mo -
bm ment A woor ich wie G hypnoti - D siert
Für ne Mo -
bm ment A woor ich ahm G Dräu - D me
Für ne Mo -
em ment woor die Uhr öm D zwanzich Johr zo - A röckjedrieht

Un ich G sinn e paar Chaote
En nem
D Proberaum
Zwesche
G Kippe un leere Fläsche
Ohne
bm jede Illu - A sion
Hühr en
D merkwürdije E Sprooch
Total e -
A jal, wie mer se D nennt
Irjend -
G wie schien se zu passe
Zu der
G merkwürdije Band

D Un su A manche Liter bm Wasser
D Floss sick A dämm ahm Dom vor - em bei
D Mer soh A Weltreiche zer - bm platze
Doch beim
A Kölsch, do bleev et G bei

A Für ne Mo - bm ment A woor ich ahm G Dräu - D me
Für ne Mo -
bm ment A woor ich wie G hypnoti - D siert
Für ne Mo -
bm ment A woor ich ahm G Dräu - D me
Für ne Mo -
em ment woor die Uhr öm D zwanzich Johr zo - A röckjedrieht