Hühr zo, Pandora
Vom Album "Radio Pandora", 2008
Herausgehört von Uwe Schmitz, 2008
 

H Hey Pandora, Du häss do jet verloore, pack dat E besser widder en!
Nä, nä, ver-
H -söök nit affzelenke, mer lööt sich vum Zeus nix schenke, dat määt E alles keine Senn.
A Kein Eva, keine H Appel Cism wohr bessher schön je- A -nooch,
E Bess du me’m Arsch je- H -wackelt, nä, ver- E -flooch!

H Da ’ss nit normal, wie’t jetz he usssieht, wat he plötzlich alles affjeht, ess dä E absolute Wahn.
Wo mer och
H hinluhrt, nur noch Ärjer, Neid un Eifersucht un Neujier, ’ss heitrem E Himmel fing dat ahn.
A Un zwar met dinger H Dos do, Cism met dingem Stresspro- A -jramm.
E Nä, loss dat Dinge bloß H zo, Pando- E -ra!

D Nä, Pan- A -dora, loss die E Kess zo, D wer weiß, A wat do sons noch E drinn ...
D Kniestich- A -keit un Nuut un E  Horror, D besser, A wenn du Land je- Cis7 -wenns!

H Ech’, Pandora, Elend, Hass und Sorje kann ich E  bruuche wie die Pest!
Un övver
- H -haup wohr bessher Krankheit unbekannt he, un och Arbeit wohr e’ E Frempwoot, dat steht fess.
Mir jing et joot,bess
H du kohms. Cism Et wohr wie ’mParadies,
E un eez, als du mir dä Ver- H -stand nohms, jing et E schief.

H Hühr zo, Pandora, ich stonn nit op ding Ploore, pack ze- E -samme, un ich bring
Dich un ding
H Blackbox noch nohm Bahnhoff, stell en Kääz op, Mädche, un hoff dat ich E  dich nie widdersinn.
Wie kunnt ich dir ver
- H -traue? Cism ich wohr doch längs jewarnt!
E Ich moht dich doch durch- H -schaue, Pando- E -ra!

D Nä, Pan- A -dora, loss die E Kess zo, D wer weiß, A wat do sons noch E drinn ...
D Kniestich- A -keit un Nuut un E  Horror, D besser, A wenn du Land je- Cis7 -wenns!