Keine Droppe mieh
Vom Album "Halv su wild", 2011
Herausgehört von Uwe Schmitz, 2011

(em) Supermann ess hellwach, ess jetz ald die dritte Naach,
(em) Dat e‘ kei Aug zojemaat, (C7) ewig nit em (D7) Bett.
(em) Nirjendwo un övverall, plappert wie ‘ne Wasserfall,
(em) Övverdrieht, durchjeknallt: (G) „... checke, wat aff- (A) -jeht …“
(H) Kleopatra waat duudmööd
(H) Ahn dä Rezeption,
(H) Et deit ihr alles wieh,
(H) Uhreping un Bloot em Schoh.

(em) Un Mona (C) Lisa jrins, als (G) ob et irj‘ndjet (A) wöss,
(em) Jedenfalls (C) mieh als all die (G) tätowierte (A) Schöss.
(em) Kaum noch zo er- (C) -draare, (em) Schnie jeschöpp wie (A) nie.
(C) Kein Substanz un (D) keine Droppe (em) mieh!

(em) „Hey, do vörre, wiggerjonn! Och du met dä Dornekron,
(em) Dat ess he kein Prozession, (C7) da‘ ‘ss en Jeister- (D7) -bahn!“
(em) Opjekratz, ussjeflipp, ungerwähß om Horrortrip,
(em) Ruude Funke, Dschungelbrööder (G) un dä Ku-Klux-(A) -Klan.
(H) Dä Kaiser dräht neu Kleider,
(H) Nä, dat ess jar kein Frooch,
(H) Die stonn ihm unwahrscheinlich –
(H) „Alle Steine fleejen hoch!“

(em) Et räänt Ka- (C) -melle, vun Pi- (G) -nocchios Bal- (A) -kon
(em) Wink, enn ‘ner (C) Gala-Uni- (G) -form, Napole- (A) -on.
(em) Leoparde- (C) -fellbozz, (em) Kajal, Mini- (A) -pli –
(C) Kein Substanz un (D) keine (em) Droppe mieh!

(em) Casanova, Don Quijote, Tarzan, Elvis sinn bankrott,
(em) Paternoster zum Schafott, (C7) et ess koot noh (D7) vier.
(em) Hannibal un Attila zänke sich öm Afrika,
(em) Asien, un Europa  (G) rigg op enem  (A) Stier.
(H) Daisy Duck op Stelze,
(H) Slapstick-Rodeo,
(H) Die Band spillt unverfälschte
(H) Bloosmusik uss Jericho.

(em) Wer op sich(em) hält, dä drink Ab- (G) -sinth un rauch Zi- (A) -jar,
(em) Die Lore-(C) -ley danz ahn der (G) Stang zo „Wunder- (A) -bar“.
(em) Winnetou fährt (C) Skateboard, (em) Goofy Wasser- (A) -ski –
(C) Kein Substanz un (D) keine Droppe (em) mieh!

Solo: am-G-am  am-G-am  am-G-am  G D   (4x)

(em) Belsazar (C) rejistriert die (G) Flamme ahn der (A) Wand
(em) Un säät: „Ach (C) so, deshalv rüsch (G) et he ahnje- (A) -brannt.“
(em) Romeo söök (C) Julia (em) un e‘ Ali- (A) -bi –
(C) Kein Substanz un (D) keine Droppe (em) mieh!