Musik, die nit stührt
Vom Album "Radio Pandora", 2008
Herausgehört von Uwe Schmitz, 2008

A Me’ ’äm Radio- D -wecker fing et fis ahn noch ens er- D -ömmjedrieht un fis dann
rinn enn de
D Schoh un cis raff nohm E Supermaat,
A Zeidung un D Brühtche kaufe, fis flöck. Och he die D selve Zoot Mu- fis -sik,
die ’sch nur enn
A Vollnarkos` – wenn E övverhaup! – erdraare A kann:

A Nä, bloß kein D Stromjittar,
im-
fis -mer schön höösch un E em Format!
A Bloß nix, wat D Eier hätt,
wo-
fis -möglich wer sing E Meinung säät,
fis die irri- D -tiert, fis wemmer zo- H -hührt –
A he läuf nur D Musik, E die nit A stührt!

A Koot noch Nüng
D op der Auto- fis -bahn (Wieso ’ss dat D Radio eij’ntlich fis ahn,
Wo ’sch doch enn
D Rauh John cis ny Cash E hühre wollt?)
A Zum eezte D Mohl Phil Collins fis un vun jetz aff D jede Veedel- fis -stund,
’ne Weichje-
A -spölte, dä ka- E -stratenartig singe A kann.


A Nä, bloß kein D Stromjittar,
im-
fis -mer schön höösch un E em Format!
A Bloß nix, wat D Eier hätt,
wo-
fis -möglich wer sing E Meinung säät,
fis die irri- D -tiert, fis wemmer zo- H -hührt –
A he läuf nur D Musik, E die nit A stührt!

(Solo)

A  D h D (8x)

fis................. – E


A Ejal, wo ’sch D daachsövver och fis benn, verfolch mich D penetrant Schwach- fis -sinn,
Sujar Dan-
D -iela cis ess er- E -barmungslos,
A die ’sch eez sick D zwei, drei Woche fis kenn, bei der ich D aff un zo ens fis penn,
Trotz Räucher-
A -stäbche, Yin un E Yang un Los Pa- A -raguayos.

A Nä, bloß kein D Stromjittar,
im-
fis -mer schön höösch un E em Format!
A Bloß nix, wat D Eier hätt,
wo-
fis -möglich wer sing E Meinung säät,
fis die irri- D -tiert, fis wemmer zo- H -hührt –
A he läuf nur D Musik, E die nit A stührt!