Stadt im Niemandsland
Herausgehört von Markus Hujo, 2002 / Ergänzt von Michael Monschau, 2005

Intro: 2 x Em Em  C/E  D/E

2 x Em Em  C D 

(Em) Die Parkbänk sinn zem Övver- (Hm) -wintre einjelagert,
un wie't (Am) sching, passiert datselve für die (Em) nächste Zigg met (D) mir.
Hann mich schon (Em) lang dodrop jefreut, ens widder (Hm) Woozele ze schlaare,
nit, da 'sch (Am) sesshaft weede, wollt, ich will mich (Em) opwärme bei (D) dir,
(C) Ich hann mch römm- (D) -jedrivve (Em).
(C) Ich hann mich (D) ömjeluhrt.
(C) Du bess hejebleeve (D), (Em) klar,
(Am) du bess he (D) fessjemuhrt.

Du bess (Em) die Stadt, die 'sch nit als Stadt sinn, du bess (Hm) Minsche, do bess Stelle,
die, uss (Am) irjendeinem Jrund, mir ahn et (Em) Hätz jewahße (D) sinn.
Du bess (Em) Jeseechter, junge ahle Lück, bess (Hm) Zemmer, häss kein Strooße,
für mich (Am) sinn dat alles Strecke, die 'ch (Em) erlevve sick ich Kind. (D)
(C) Du häss mich (D) ussjedraare, (Em)
(C) du häss mich (D) ussjespeut.
(C) Ich hann mich (D) affje- (Em) -nabelt,
dat hann (Am) ich nie (D) bereut.

(G) Stadt em (D/F#) Niemandsland vun (Em) Preußen, off erbaut(F)  un off (C) zerstört, (G)
zweimohl dausend (D/F#) Johr möht (Em) heiße: " Dann un wann (F) dozojeliert." (C)

2 x Em Em  C D 

(Em) Ahl Diva, egozentrisch, (Hm) eitel, komplimentesüchtig,
selvs- (Am) -verlieb, jraad su, als ob du 't (Em) wirklich nüüdisch (D) hätts.
Met dingem (Em) Dom vun Kaisers Gnaden,
dinger (Hm) Altstadt,die du "tüchtig" (Am) ussverkäuf häss,
treudoof läufste jedem (Em) Stenz ins offne (D) Mäzz.
(C) Dat fingste och (D) noch clever! (Em)
Du (C) denks, dat möht mer (D) jetz.
(C) Hühr zo: Dat jeht (D) do- (Em) -nevve,
su (Am) wie du dich (D) affhetz.

(G) Stadt em (D/F#) Niemandsland vun (Em) Preußen, off erbaut(F)  un off (C) zerstört, (G)
zweimohl dausend (D/F#) Johr möht (Em) heiße: " Dann un wann (F) dozojeliert." (C) (F) (D)

4 x Em Em  C D

Do 's uns're (G) Karneval, en dämm (D) du -(G)  zur Unkenntlichkeit (D) verstümmelt -
dich ahn (Em) Bonze ranschmieß (D/E), (Em) Ostermann ahn Elferrööt verrööts.
Wa 'sch met der (Am) decke Trumm verbinge, (D) besste stekum weg ahm Klüngle.
Et ess (Am) schon hatt met ahnzesinn, wie du öm (D) Weltstadt-Flair bemöht bess.
Häss du dich (Am) opjejovve, ... dat, wat ding (D) Seel ussmäht?
Du häss dich (Am) schwer verhovve, ding (D) Lächeln wirk jequält.

(Em) Gläuv mir ahl Mädche, ei'ntlich (Hm) sollt dat Leed he saare,
da 'sch dich (Am) jähn hann - dich un ding (Em) Pänz, jrooß un (D) klein,
doch "wenn ich (Em) ahn ming Heimat denke", rebelliert (Hm) jet bei mir m'Maare.
Wenn 'sch op (Am) Stromlinie afführ, wöhr 'sch (Em) anderswo (D) doheim!
(C) Du häss mich (D) ussjedraare (Em).

(C) Du häss mich (D) ussjespeut.
(C) Un wenn 'sch op Heim (D) ahnfahre, (Am) hann 'sch dat noch nie (D) bereut.

(G) Stadt em (D/F#) Niemandsland vun (Em) Preußen, off erbaut(F)  un off (C) zerstört, (G)
zweimohl dausend
(D/F#) Johr möht (Em) heiße: " Dann un wann (F) dozojeliert." (C)

(G) Stadt em (D/F#) Niemandsland ....