Wat 'e Johr!
Von der CD "Aff un zo", 2001
Herausgehört von Markus Hujo, 2001

(D) Sibbe Jestalte un en Schlaachzeil, (D4) (D)
irjendwie komisch, ir'ndjet stemp do nit.
(D4) (D)
Die wesse mieh als se bewiese künne.
(D4)
Jedenfalls
(Em7) mieh, als deck un (G) fett behauptet weed. (D) (D4) (D)

(D) Drusse litt Schnie un drinne weed et laut, (D4) (D)
et sprudelt Strophe, Riffs un Melodie.
(D4) (D)
Wie't ussieht weed endlich Musik jemaat he,
(D4)
(Em7) noh Ewigkeite widder (G) su wie't sich für'n Band je- (A) -hührt.

(A) Kumm, loss ens hühre! (G)
(A)
Kumm, loss probiere! (G)
(A)
Kumm, lommer fiere! (G)
(Fm)
(A) Wat 'e (Hm) Jo (A) hr! (Hm)
Wat e' (G) unfaßbar Johr (A) dat woor! (Hm)
(Fm)
Wat (A) e' (Hm) Jo (A) hr! (Hm)
Wat e' (G) unnormal Johr, wat e' (Em7) wunderbar Johr dat (D) woor!

(D) Theater, Stadthalle, Hotelbars un en Oper, (D4) (D)
monatelang em Bus op Autobahne,
(D4) (D)
skeptische Blecke bess et Ihß jeschmolze,
(D4)
(Em7) bess alles steht, et jeht met (G) weh'nde Fahne aff. (A)

(A) Kumm, loss ens hühre! (G)
(A)
Kumm, loss probiere! (G)
(A)
Kumm, lommer fiere! (G)
(Fm)
Wat (A) 'e (Hm) Jo (A) hr! (Hm)
Wat e' (G) unfaßbar Johr (A) dat woor! (Hm)
(Fm)
Wat (A) e' (Hm) Jo (A) hr! (Hm)
Wat e' (G) unnormal Johr, wat e' (Em7) wunderbar Johr dat (D) woor!

(D) Sibbe Jestalte vüür 'ner Leinwand, (D4) (D)
schon unjewohnt he op dä Kinobühn!
(D4) (D)
Hinger dä Kamera einer, dä die Band kapiert hätt,
(D4)
(Em7) als wöhr se sujet wie'ne (G) unjedriehte Film vun ihm. (D)
(D4) (D) (D4) (D) (D4) (D)...