Widder su 'ne Sonndaachmorje
Von der CD "Comics & Pinups", 1999

Intro: Am G Am D C G D D Am G Am D C G D

Hallo  Am  Gerd, wie  G  jeht et ?  Am  Lang nit je-  D  sinn, Mann.
Fass´e 
C  Johr un  G drei Mohnd he-  D  -drinn.  D
Am  Och ejal, ich  G  weiß nur  Am   dat ich kaum jet je-  D  -donn hann.
Dat ess 
C  wohr, och wenn  G  ich en-  D  -sinn,  D
Dm  dat dat met dämm  Am  Mike schon link woor,
Dm hann ich voll be-  C  -reut, total, doch  Em  Gerd,
övver dinge 
Hm  Breef hann ich mich je-  A  -freut.  E  echt!

Widder su´ne  C  Sonn-  C4   -daach-  G  -morje,
Finster op un 
C  Ra-  C4  -dio  D  ahn.
Widder öm en 
C  Woch´  C4  bed-  G  -roore und dann  D D4 D
Widder su´ne 
C  Sonn-  C4  -daach-  G   -morje,
Em Kalender 
C  steht  C4  "Ap-  D  -ril".
Jed Jeföhl für 
C Zigg C4 ver- G -loore, hedrinn. D D4 D

Bridge: Am/G/Am/D/C/G/D

Jetz em  Am Mai ess  G Halbzeit,
Am  wenn alles nor-  D  -mal läuf,
doch em 
C Ähnz: Wa´s he-  G -drinn "nor-  D  -mal" ??
Am Comics un  G  Pin-ups,
Am  en lackierte Be-  D  -tonwand
un en 
C  Sonn uss  G  Neon,....  D  ejal. D
Dm
Je´nfalls jrööß ding  Am  Frau´n ding Kinder,
Dm  nemm ahn, dat dä  C  Klein jetz laufe  Em  kann.
Maach et joot, ahm 
Hm   Engk bess irjend-  A  -wann,  E  Mann !

Widder su´ne  C  Sonn-  C4   -daach-  G  -morje,
Finster op un 
C  Ra-  C4  -dio  D  ahn.
Widder öm en 
C  Woch´  C4  bed-  G  -roore und dann  D D4 D
Widder su´ne 
C  Sonn-  C4  -daach-  G   -morje.
Em Kalender 
C  steht  C4  "Ap-  D  -ril".
Jed Jeföhl für 
C Zigg C4 ver- G -loore, hedrinn. D D4 D

Bridge: C D C A Em

Widder su´ne  C  Sonn-  C4   -daach-  G  -morje,
Finster op un 
C  Ra-  C4  -dio  D  ahn.
Widder öm en 
C  Woch´  C4  bed-  G  -roore und dann  D D4 D
Widder su´ne 
C  Sonn-  C4  -daach-  G   -morje,
Em Kalender 
C  steht  C4  "Ap-  D  -ril".
Jed Jeföhl für 
C Zigg C4 ver- G -loore, hedrinn. D D4 D
Widder su´ne   C  Sonn-  C4  -daach-  G   -morje,
Finster op un 
C  Ra-  C4  -dio  D  ahn.
Widder öm en 
C  Woch´  C4  bed-  G  -roore und dann  D D4 D
Widder su´ne 
C  Sonn-  C4  -daach-  G   -morje,
Em Kalender 
C  steht  C4  "Ap-  D  -ril".
Jed Jeföhl für 
C Zigg C4 ver- G -loore, hedrinn. D D4 D