button-setliste2.gif (3317 Byte)
05. August 2005    -  Rottweil
"Rottweiler Ferienzauber" im Kraftwerk

Jedenfalls vermess
Alexandra, nit nur do
Nix wie bessher
Ne schöne Jroos
Unger Krahnebäume
Wie, wo un wann?
Helfe kann dir keiner
Wellenreiter
Souvenirs
Leopardefellhoot
Wann immer du nit wiggerweiss
Rita, mir zwei
Ens em Vertraue
Aff un zo
Rövver noh Tanger
Paar Daach fröher
Do kanns zaubere
Chippendale desch
Dreimohl zehn Johre
Nemm mich met
Kristallnaach
Heroes/Helden
Verdamp lang her
Waschsalon
Maat et joot
Diss Naach ess alles drin
Wo bess du hück Naach, Marie?
Jraaduss
Für 'ne Moment