button-setliste2.gif (3317 Byte)
15. Dezember 2004    -  Rubigen/Bern, Mühle Hunziken

Jupp / Weihnachtsnaach Medley
Jedenfalls vermess
Nemm mich met
Unger Krahnebäume
Rövver noh Tanger
Helfe kann dir keiner
Souvenirs
Wann immer du nit wiggerweiß
Rita, mir zwei
Ens em Vertraue
Aff un zo
Zwei Päädsköpp ahm Nümaat
Paar Daach fröher
Suwiesu
Chippendale Desch
Alexandra, nit nur do
Wie, wo un wann?
Kristallnaach
Dir allein
So this is Christmas (John Lennon)

Zugaben:

Do kanns zaubere
Verdamp lang her
Waschsalon
Absolut ziellos
Nix wie bessher
Wo bess du hück Naach, Marie?
Maat et joot