button-setliste2.gif (3317 Byte)
15. Januar 2005    -  Trier, Europahalle

Jupp / Weihnachtsnaach Medley
Jedenfalls vermess
Nemm mich met
Unger Krahnebäume
Rövver noh Tanger
Helfe kann dir keiner
Souvenirs
Wie 'ne Stein
Wann immer du nit wiggerweiß
Rita, mir zwei
Ens em Vertraue
Aff un zo
Zwei Päädsköpp ahm Nümaat
Paar Daach fröher
Do kanns zaubere
Chippendale Desch
Alexandra, nit nur do
Kristallnaach
Wie, wo und wann?
Ne schöne Jrooß
Heroes/Helden

Zugaben:

Diss Naach ess alles drin
Verdamp lang her
Waschsalon
Absolut ziellos
Nix wie bessher
Wo bess du hück Naach, Marie?
Maat et joot
Jraaduss
Wellenreiter