Lass se doch reden
Von der CD "Wahnsinn - die Hits von 79 - 95", 1995

Lass se doch   H   reden, lass se doch   A   reden, lass se doch   E   reden, Mann!
Lass se doch  
H   reden,   A   reden,   E   Mann!

Uss Dose-  H  -blech en Kron, 'ne   A  rostje Thron uss 'nem Fri-  E  -seursalon.
Hä dräht Kar-  
H   -nickelfell als   A   wöhr et Herme-  E  -lin.
Sing Resi-
H  -denz ess wieß je- A  -kälk met schwazze   E   Auge drop,
en Gale- 
H  -onsfigur sing   A   stumme Köni-  E  -gin.
Ne joldlak-
D  -kierte Kamel- A  -knoche deent als   E   Zepter
un övver  
D   allem litt dä   A   Duft vun Katze,   E   Diesel un Jas- H  -min. F#m

Lass se doch    A    reden,   E   hühr doch nit   H   hin   F#m
Dat he's dein   A   Leben,   E   lass se doch saare: "Dä   H   spennt!".
Lass se doch  
F#m   reden, Mann,   A   völlisch e-  E   -jal ...   völlisch e-  H  -jal.
Dat he ess  
F#m   ding Welt un   A   die jitt keiner jet   E   ahn.

Hä kann op   H   Java jonn, die Sprooch vum   A   Wind verstonn
un nennt sich  
E   Robinson.
Sing Unter- 
H  -tane model-  A  -lierte' uss Droht un   E   Jips
Ne kahlje- 
H  -schmuste Plüschjo-  A  -rilla's singe   E   Hofnarr un
dä einz'je,  
H   dä met ihm   A   op dä Veranda   E   sitz.
Nä, sing Tri- 
D  -umphzöch fallen   A   uss sick zwei, drei   E  Johre,
hä will die  
D   zojetrockne   A   Vüürhäng op sing   E   ahl Daach nit mieh   H   sinn. F#m

Lass se doch    A    reden,   E   hühr doch nit   H   hin   F#m
Dat he's dein   A   Leben,   E   lass se doch saare: "Dä   H   spennt!".
Lass se doch  
F#m   reden, Mann,   A   völlisch e-  E   -jal ...   völlisch e-  H  -jal.
Dat he ess  
F#m   ding Welt un   A   die jitt keiner jet   E   ahn.

Bridge: F#m   A    E  H
           
F#m   A   E

Lass se doch   H   reden, lass se doch   A   reden, lass se doch   E   reden, Mann!
Lass se doch  
H   reden,   A   reden,   E   Mann!
Lass se doch  
H   reden, lass se doch   A   reden, lass se doch   E   reden, Mann!
Lass se doch  
H   reden,   A   reden,   E   Mann!